ประวัติเพลงชาติไทย

               ประเทศไทยนั้นมีการเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติไทยกันครั้งแรกเมื่อใด และเหตุใดจึงต้องมีการเคารพธงชาติไทย ร้องเพลงขาติไทย ปลูกฝังการเคารพธงชาติไทย การให้ความสำคัญกับการเคารพธงชาติไทยหลังจากผ่านการประกาศรัฐนิยมให้มีการเคารพธงชาติแล้ว รัฐบาลยังได้โฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุกระจายเสียง โดยผ่านทางรายการสนทนาระหว่าง นายมั่น ชูชาติกับ นายคง รักไทย (เป็นชื่อที่สมมติขึ้นเพื่อส่งเสริมลัทธิชาตินิยมโดยตรง) ในรายการสนทนาระหว่างนายมั่น-นายคงนั้น: ได้พูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับเพลงชาติไทย ธงชาติ ความสำคัญของธงชาติ และการประดับธงชาติในวันสำคัญต่างๆ

เพลงชาติไทย เพลงชาติไทย ประวัติเพลงชาติไทย

                    เพลงชาติไทย

                  “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุกส่วน อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล ด้วยไทยล้วนหมาย รักสามัคคี ไทยนี้รักสงบ แต่ถึงรบไม่ขลาด เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่  สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี เถลิงประเทศชาติไทยทวี มีชัย ชโย”
มีความหมายแปลว่า
“ประเทศไทยเป็นถิ่นที่รวมชนผู้มีเลือดเนื้อเชื้อชาติไทยไว้ให้ได้อยู่อาศัยร่วมกันแผ่นดินทุกส่วนชองประเทศของประเทศไทยย่อมเป็นชาวไทยทุกคน ประชาชนไทยรักษาแผ่นดินไทยทั้งหมดไว้ได้ ก็ด้วยทุกคนมีน้ำใจสามัคคีรักคนไทยด้วยกันและรักประเทศชาติคนไทยรักที่จะอยู่อย่างสงบสุข แต่ถ้าจำเป็นต้องรบกับศัตรูแล้วคนไทยไม่เคยขลาดกลัวเลย ไม่มีวันยอมให้ศัตรูหน้าไหนมาข่มขู่ทำลายความเป็นอิสระของชาติไทยได้ ทุกคนยอมสละเลือดทุกหยดเพื่อชาติไทยอยู่ยั่งยืน จะปกป้องคุ้มครองประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป และให้มีแต่ชัยชนะตลอดไทย”

ที่มาของทำนองเพลงชาติไทยราวปลายปี พ.ศ. 2474 เพื่อนนายทหารเรือชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่งของท่าน คือ หลวงนิเทศกลกิจ (กลาง โรจนเสนา) ได้ขอให้ท่านแต่งเพลงสำหรับชาติขึ้นเพลงหนึ่ง ในลักษณะของเพลงลามาร์แซแยส ซึ่งพระเจนดุริยางค์ได้บอกปฏิเสธ เพราะถือว่าเพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นเพลงชาติไทยอยู่แล้ว ทั้งการจะให้แต่งเพลงนี้ก็ยังไม่ใช่คำสั่งของทางราชการด้วย แม้ภายหลังหลวงนิเทศกลกิจจะมาติดต่อให้แต่งเพลงนี้อีกหลายครั้งก็ตาม พระเจนดุริยางค์ก็หาทางบ่ายเบี่ยงมาตลอด เพราะท่านสงสัยว่าการขอร้องให้แต่งเพลงนี้เกี่ยวข้องกับการเมือง ประกอบกับในเวลานั้นก็มีข่าวลือเรื่องการปฏิวัติอย่างหนาหูด้วย หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ผ่านไปได้ประมาณ 5 วันแล้ว หลวงนิเทศกลกิจ ซึ่งพระเจนดุริยางค์รู้ภายหลังว่าเป็น 1 ในสมาชิกคณะราษฎรด้วย ได้กลับมาขอร้องให้ท่านช่วยแต่งเพลงชาติอีกครั้ง โดยอ้างว่าเป็นความต้องการของคณะผู้ก่อการ ท่านเห็นว่าคราวนี้หมดทางที่จะบ่ายเบี่ยง เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองในเวลานั้นอยู่ในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อ จึงขอเวลาในการแต่งเพลงนี้ 7 วัน และแต่งสำเร็จในวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2475 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่ตนได้กำหนดนัดหมายวันแต่งเพลงชาติไว้ ขณะที่นั่งบนรถรางสายบางขุนพรหม-ท่าเตียน เพื่อไปปฏิบัติราชการที่สวนมิสกวัน จากนั้นจึงได้เรียบเรียงเสียงประสานสำหรับให้วงดุริยางค์ทหารเรือบรรเลง โดยได้เลือกใช้ทำนองคล้ายคลึงกับเพลงมาซูแร็กดอมบรอฟสกีแยกอและมอบโน้ตเพลงนี้ให้หลวงนิเทศกลกิจนำไปบรรเลง

ซักผ้าปูที่นอนอย่างไร ให้ช่วยยืดอายุการใช้งานไปนานๆ

ผ้าปูที่นอน ผ้าปูที่นอน ซักผ้าปูที่นอนอย่างไร ให้ช่วยยืดอายุการใช้งานไปนานๆ CL001 Double

ผ้าปูที่นอน

            การซัก ผ้าปูที่นอน ถือได้ว่าเป็นอีกเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะผ้าปูที่นอน เองเป็นอุปกรณ์ในห้องนอนที่เราจะต้องทำความสะอาดอยู่เสมอ แต่การทำความสะอาดชุดเครื่องนอนอย่างผิดวิธี จะทำให้อายุการใช้งานสั้นลงกว่าที่เคยเป็น วันนี้เราจึงมีเคล็ดลับดีๆเรื่องของการซักและดูแลรักษาชุดเครื่องนอนต่างๆมาฝากกันครับ

            อันดับแรกเลย ไม่ควรใช้น้ำร้อนจัดในการซัก ผ้าปูที่นอน หลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่า การใช้น้ำร้อนจะช่วยฆ่าเชื้อโรค แต่ในความเป็นจริงแล้วการใช้น้ำร้อนในการซัก ผ้าปูที่นอน จะไปทำลายเส้นใยผ้า อีกทั้งยังทำให้สีสันของผ้าซีดลงอีกด้วย แน่นอนว่า การตากผ้าปูที่นอนกลางแดด ก็เช่นเดียวกัน หากว่าตากกลางแดดร้อนจัดบ่อยๆก็จะทำให้เส้นใยผ้าเสื่อมเช่นกัน แม้ว่าเรานิยมนำชุดเครื่องนอนต่างๆมาตากแดด เพื่อฆ่าเชื้อโรคก็ตามแต่ก็ไม่ควรทำบ่อยๆ

           นอกจากนั้นแล้วการซักผ้าปูที่นอน ด้วยน้ำยาซักผ้าขาว ก็เป็นสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยง เพราะการใช้น้ำยาซักผ้าขาว จะทำให้ทำลายสีของผ้า และเนื้อผ้า เนื่องจากไปทำปฏิกิริยารุนแรง แม้ในตอนแรกอาจจะดูว่าผ้าขาวสะอาด แต่เมื่อใช้หลายครั้งแล้ว ผ้าปูที่นอนก็จะเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็ว หลังจากที่ซัก ผ้าปูที่นอน แล้วเรื่องของการจัดเก็บก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญ ควรจะจัดเก็บผ้าปูที่นอน ด้วยการพับเก็บให้เรียบร้อย ในที่มิดชิด แห้งสะอาด และต้องตากแดดให้แห้งก่อนนำมาเก็บทุกครั้ง เพียงเท่านี้ ผ้าปูที่นอน ของคุณก็จะอยู่กับตัวคุณไปอีกนานหลายปีครับ

ประเภทของโมเดลกันดั้ม (ภาคต่อ)

Big Scale , Non Grade 1/60  

Big Scale หรืออาจจะเรียกว่า Non Grage ก็ได้จะมีขนาดใหญ่มากคือ 1/60 ชิ้นพลาสติก การแยกสีของชิ้นงาน และการประกอบจะเหมือนกับ HG 1/144 หรือ 1/100 เพียงแต่มีขนาดใหญ่กว่าเท่านั้นเอง ราคาบางตัวอาจจะเทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับ MG เลยก็ว่าได้ โดยขนาด Big Scale , Non Grage นี้จะมีออกมาน้อยมาก จะออกมาไม่กี่ตัวแต่จะออกตัวเด่น ๆ ( จำได้เท่าที่เคยเห็นมานะครับ ) จะมี V2 Gundam , G Gundam , Shining Gundam , Strike Gundam , Freedom Gundam , Force Impulse Gundam และ Gundam Exia

Big Scale , Non Grade 1/60

Big Scale หรืออาจจะเรียกว่า Non Grage ก็ได้จะมีขนาดใหญ่มากคือ 1/60 ชิ้นพลาสติก การแยกสีของชิ้นงาน และการประกอบจะเหมือนกับ HG 1/144 หรือ 1/100 เพียงแต่มีขนาดใหญ่กว่าเท่านั้นเอง ราคาบางตัวอาจจะเทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับ MG เลยก็ว่าได้ โดยขนาด Big Scale , Non Grage นี้จะมีออกมาน้อยมาก จะออกมาไม่กี่ตัวแต่จะออกตัวเด่น ๆ ( จำได้เท่าที่เคยเห็นมานะครับ ) จะมี V2 Gundam , G Gundam , Shining Gundam , Strike Gundam , Freedom Gundam , Force Impulse Gundam และ Gundam Exia

Master Grade ถูกเรียกสั้น ๆ กันว่า MG

MG นั้นนับว่าเป็นเกรดที่ได้รับความนิยมมาก เพราะมีสัดส่วนที่เหมือนจริงและสวยงามมาก และราคาค่อนข้างแพงอยู่แต่ถ้าเปรียบเทียบกับความแข็งแรงและเนื้องานแล้วนับว่าคุ้มครับ ราคาเริ่มต้น MG จะเริ่มต้นส่วนใหญ่ที่ 3500 เยนขึ้นไป MG จะมีจุดเด่นหลายจุดด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นระบบโครงใน หรือ Inner Frame นอกจากจำทำให้ตัวหุ่นแข็งแรงแล้ว ยังทำให้เคลื่อนไหวได้เหมือนจริงมากขึ้้นอีกด้วย จัดท่าทางได้มากขึ้นกว่า อาวุธและลูกเล่นที่มากกว่า HG การฉีดสีพลาสติกที่แยกออกมาได้ดี แบบไม่ต้องทำสีเพิ่มได้เลยก็สวยงามแล้ว นิ้วที่สามารถขยับได้มากกว่า HG โดย MG ส่วนใหญ่จะทำทุก ๆ ภาคของ Gundam อยู่แล้วอาจจะเลือกตัวเด่น ๆ ในแต่ละภาคมาทำหรือแล้วแต่ Bandai เขานั้นละว่าจะออก MG ตัวไหนบ้างแต่อย่างน้อยมันออกเดือนละตัว

MG 30th  

MG 30th คืออะไร ? มันคือ MG นั้นละครับแต่เมื่อปี 2010 กันพลาครบรอบ 30 ปี ทาง Bandai เลยทำตัวเก่าออกมาขายแต่เพิ่มชิ้นใสเข้าไปในกล่องแต่ขายราคาเดิม เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 30 ปี

Mega Size Model 1/48

Mega Size Model เป็น Model โปรเจก ครบรอบ 30 ปีของกันพลาทำออกมาขายครั้งแรกในปี 2010 ซึ่งมีขนาดใหญ่มากคือ 1/48 หรือสูง 375 mm ด้วยกัน การประกอบนั้นทาง Bandai บอกเลยว่าไม่ต้องใช้คีมตัดทั้งนั้นเพราะสามารถแกออกมาจากรันเนอร์ได้โดยง่าย ขนาดคุณภาพเทียบเท่ากับ HG รุ่นล่าสุด ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 7000 เยน ตอนนี้ออกมาแล้ว 3 ตัวคือ RX78-2 แล้วก็ Char s Zaku , Zaku II และในปลายปีนีจะออกอีกตัวต้อนรับภาคใหม่อย่าง Gundam AGE ก็จะมากับขนาด 1/48 เหมือนกัน

สัมผัสประสบการณ์ออนไลน์ไร้สายจาก WiFi by TrueMove H

โปรทรูมูฟ โปรทรูมูฟ สัมผัสประสบการณ์ออนไลน์ไร้สายจาก WiFi by TrueMove H freewifi banner

ลูกค้า โปรทรูมูฟ สัมผัสประสบการณ์ออนไลน์ไร้สายจาก WiFi by TrueMove H ได้วันนี้ ด้วยโครงข่าย WiFi ที่เร็วที่สุด ครอบคลุมที่สุด กว่า100,000 จุด ทั่วประเทศ

เต็มที่กับทุกการเชื่อมต่อ เติมเต็มทั้ง ข้อมูล ข่าวสารบนโลกออนไลน์ จากจุดบริการที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ของคุณ ไม่ว่าจะเป็น แหล่งช็อปปิ้ง คาเฟ่ สถานศึกษา สถานีขนส่ง สนามบินนานาชาติ โรงพยาบาล และ 7 -Eleven ทั่วประเทศ

สำหรับลูกค้ามือถือโปรทรูมูฟ/ โปรทรูมูฟ เอช รับสิทธิประโยชน์ที่เหนือกว่าด้วยบริการ WiFi ไม่อั้นสำหรับลูกค้าโปรทรูมูฟ เอช รายเดือนที่ใช้ แพ็คเกจ 299 บาทขึ้นไป หรือรับสิทธิ์สมัครแพ็คเกจ เสริม WiFi ไม่อั้นรายเดือน เพียง 100 บาท