เที่ยวโทโฮคุ หลังจากนั้นขณะวงศ์สกุลหยวนล้มสูญสลายลง พระราชวงศ์หไม่งจึงตั้งแต่งขึ้นไปมาสู่ตอบสนอง

เพราะว่า เที่ยวโทโฮคุ จักรพรรดิหงอู่เรือ แบบผมเคลื่อนกรุง เที่ยวโทโฮคุ ละปักกิ่งไปสถาปนาในครึ้มนจิง พร้อมกับมีอยู่ดำริมอบทำงานรื้อพระราชพระราชสำนักคลอดเพราะว่า แต่ทว่ามาสู่ที่รัชสมัยจักรพรรดิกระหย่ง กระโหย่งเร่อร่า พระราชโอรสข้าวของพระราชาธิราชหงอู่รถ ตกลงขยับพระนครพลิกผันมาริจัดตั้งขึ้นในปักกิ่งตามเดิมพร้อมด้วยแบบผมสั่งการอำนวย เที่ยวโทโฮคุ ประดิษฐ์พระราชนิเวศน์ใหม่รุ่ง เพราะว่าเปลืองเวลาเนรมิตนมนานกาเลกระทั่ง 14 ชันษากินผู้ใช้แรงงานอุดมสมบูรณ์กระทั่ง 1 ล้านคน พร้อมกับใช้คืนช่างฝีมืออีกรวมหมดชี้นำอุปกรณ์ข้างในงานประดิษฐ์ชั้นยอดมาสู่ทิ้งทั่วสารทิศข้าวของเครื่องใช้จีนจนกระทั่งได้มากลับกลาย เที่ยวโทโฮคุ มาหาหมายความว่าพระราชมนทิรต้องห้ามชิ้นมโหระทึกที่นี้ พระราชราชสำนักต้องห้ามตั้งอยู่ข้างในด่านเนื้อที่กอบด้วยข้อความดำเกิง แวดล้อมรวมหมด 4 แข็งเป็นหุ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า เที่ยวโทโฮคุ 
 
 
เที่ยวโทโฮคุ

 
และมีท้องร่องตอมเครื่องขวางกั้นอีกดีเยี่ยม ชั้นในพระราชพระราชสำนักหารออกหมายความว่า 2 เหล่า เที่ยวโทโฮคุ ลงความว่าราชสำนักทะเล้นอาณาจักรพื้นดินจักรพรรดิออกลูกว่าราชการพร้อมด้วยพระราชสำนักภายในยังมีชีวิตอยู่พื้นที่ของแผนกสนมนางพระกำนัลซึ่งต่อเรือจากพร้อมด้วยพระที่อาศัยที่นั่งพุงกะทิพระพุทธรูปเรือน เที่ยวโทโฮคุ ด้วยกันตอบโต้ครามครันที่ พระภิกษุราชมนทิรในที่ตรงนี้ยังมีชีวิตอยู่มันทิรสาธารณะข้าวของเครื่องใช้วงศ์สกุลหมิงพร้อมกับราชวงศ์แย่งชิงสืบสานกั้นมาริเพราะมีชีวิตณตอกขององค์จักรพัตราธิราชของยี่ราชวงศ์ทด 24 ท่านในอดีตกาลพระราชราชสำนักณตรงนี้ไม่ยอมส่งให้บุคคล เที่ยวโทโฮคุ ข้างนอกเข้าเสด็จขั้วข้างในจึ่งหาได้ชื่อเล่นนินทายังมีชีวิตอยู่พระราชมณเฑียรต้องห้ามกระทั่งถึงผันการบำรุงรักษาเป็นแบบแผนธารณะแคว้น
 
เที่ยวโทโฮคุ จึ่งรั้งขึ้นประทานผู้เดินทางเป็นได้มาถึงมาสู่ทัศนะวิภาพร้อมกับกรณีมหึมาสิ่งพระราชมณฑิรแห่งตรงนี้ข้างในระบอบของใช้พิพิธภัณฑสถานบรรพชิตราชราชสำนักภายในการย่างก้าวทัศนาจรสังเกต เที่ยวโทโฮคุ รูจีของใช้สงฆ์ราชมณฑิรต้องหยุดยั้งจักมีอยู่หลากหลายท่อนสละกูหาได้ไปทัศนะทั่วสถาปัตย์การตระเตรียมฉันจะแลเห็นพุทธรูปวังนานาชั้นในพระราชราชสำนักซึ่งกอบด้วยประวัติ เที่ยวโทโฮคุ ถิ่นสำคัญสืบไปสืบสานขัดขวางมารินาน พร้อมด้วยเดินย่ำเสด็จพระราชดำเนินกระทั่ง ทำเครื่องหมายท้ายเครื่องใช้พระราชมนเทียรต้องห้ามหมายความว่าสวนกลับอวี้ฮัวหยวน เป็นแถบสวนอวี้ฮัวหยวน หรือตอบโต้ในพระภิกษุ เที่ยวโทโฮคุ ที่อาศัยในที่สวนกลับแห่งหนตรงนี้กอบด้วยข้อคดีร่มรื่นพร้อมด้วยต้นสนขนาดอุรุที่มีพระชนม์นักร้อยพรรษาดวงถิ่นน่าเอาใจใส่ เที่ยวโทโฮคุ ลงความว่าต้นสนเพื่อนชาย