ซีอาน หมายถึงศูนย์กลางในที่อุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองจีน

ยกขึ้น ซีอาน ปรากฏในประเทศประเทศจีน เป็นเมืองที่เขื่องที่สุดลาดเลา ซีอาน ดินแดนตะวันตกเฉียงเหนือของใช้ประเทศจีนซีอาน ครอบครองเมืองแห่งเรื่องราวศาสตร์ที่มีชื่อน้ำเสียงของโลกเมืองเอ็ด ความกะของซีอานคือ ความสงบสุขสุขมรรคตะวันตก เป็นเมืองสาธารณะของมณฑลส่านซี ในประเทศประเทศจีน และเป็นหนึ่งแห่งเมืองสำคัญในประวัติศาสตร์จีน ในอดีตซีอานได้เป็นเมืองหลวงของ 13 ราชวงศ์ รวมทั้ง โจว ชิน ฮั่น และ ถัง ซีอานยังเป็นเมืองริมทางของแนวทางสายไหม ซีอานมีประวัติอันยาวเหยียดนานมากกว่า 3,100 ปี โดยชื่อแต่เดิมว่า ฉางอาน ซึ่งมีความหมายนินทา "ความสงบสุขชั่วนิรันดร์" ซีอานเป็นเป็นเมืองที่เติบโตและใหญ่ที่สุดในส่วนตะวันตกเฉียงเหนือของแดน ซีอาน จุดท่องเที่ยว ประเทศจีน และเป็น 1 ใน 10 มณฑลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน ภูมิภูมิอากาศของภูมิภาคนี้เป็นกันเอง มีฝนกระฉอกมาก มีจำนวนรวมฝนเทียบได้ชิดเคียงกับภูมิภาคด้านใต้ของประเทศจีนในปัจจุบัน เหตุฉะนี้ ประชากรที่นี่จึงค่อนพวกมาก ลู่ตะวันออกของ ซีอาน ห่างไกลไปประมาณ 6 กิโลเมตร ประกอบด้วยหมู่บ้านสมัญญานาม ปั้น-ภอ-ฌุน ได้มีการค้นประจบหมู่บ้านที่มีปูนกว่า 6 พันศก ซึ่งมีประชากรคร่าวๆ 500 ผู้มีชีวิต ฮ่องเต้ของราชวงศ์โจวตะวันตก ได้เคยเนรมิต ซีอาน ประเทศจีน นครหลวง 2 นคร ทางตะวันตกเครื่องใช้ ซีอาน

 

ซีอาน

 

ซีอาน หมายความว่าอู่อารยธรรมดึกดำบรรพ์ แถบแม่น้ำหวงเหอ ซึ่งมีความสำคัญที่มีประโยชน์ทางประวัติศาสตร์ท่วมท้นมายเมื่อ 1,100 ปีก่อนคริสตกาล ตลอดยังเคยเป็นเมืองหลวงพ้นสมัย ซีอาน มณฑลส่านซี สรรพสิ่งจีนมาในหลายกาลเวลาหลายสมัย ปัจจุบันมีแห่งหนสำคัญหลายแห่งในพาราส่านซีได้ถูกยิ่งเป็นมรดกโลก จากองค์การสหประชาชาติ ซีอานมีแนวชายแดนจากทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกปาน 9 กิโลเมตร ผละทิศเหนือทั้งที่ทิศใต้ประมาณ 8 กม. ปฐมจักรพรรดิแห่งหนราชวงศ์ฉิน (จิ๋นซีฮ่องเต้) เมื่อรวมประเทศจีนเป็นหนึ่งเดียวหลังจากนั้น ได้สถาปนาเมืองหลวงของประเทศรุ่ง คือ เมืองเสียนหยาง ตั้งอยู่ทางเหนือของซีอานในยุคปัจจุบัน ในสมัยเก่า ซีอาน สถานที่ท่องเที่ยว แจ๊ดเป็นเมืองที่ใหญ่โตที่สุดในระยะเวลานั้น มีพสกประมาณ 5 ถึง 6 แสนนรชาติ เกือบเท่ากับ 1 ใน 3 สิ่ง ประชากรทั้งประเทศชาติ แต่จอมจักรพรรดิทรงพิศว่า เมืองหลวง เสียนหยาง ยังมีขนาดใหญ่ไม่พอ จึงโปรดให้ทำเมือง เออฝาง ขึ้นทางใต้ของนครเสียนหยาง ตรัส ซีอาน ท่องเที่ยวจีน กีดกั้นว่า หลังขนมจากราชวงศ์ฉินควรชาวนาขจัดบัลลังก์แล้วบรรดาพระราชวัง พร้อมทั้ง ตำหนักในพาราทั้งสองถูกคลอกทำลายสิ้น โดยใช้เวลาเผานานถึง 3 นิศากร สมัยราชวงศ์ฮั่น ได้มีการนฤมิตเมืองหลวงเอี่ยมชื่อ ฉางอาน ถูกสร้างขึ้นบนดลที่ระหว่างที่ก่อตั้งเมืองสาธารณะเก่าทั้งฝาแฝด

 

ซีอาน ทัวร์เมืองจีน ประจุบันยังสามารถมองเห็นเขตติดตั้งเมืองฉางอานได้ทางพายัพของเมืองซีอาน เมือง ฉางอาน ของวงศ์สกุลฮั่นนี้มีดินแดนโดยรอบ 25,000 เมตร พื้นที่ 35 ตารางกิโลเมตร เคหสถานเวลาในนครมีจำนวนมากและมีปริมาตรใหญ่ เล่าปิดป้องว่า หลังจากปลูกสร้างตำหนักเสร็จจบ องค์จักรพรรดิฮั่น สั่งว่า "ช่างใหญ่อะไรปานฉะนี้" 800 ปีหลังจากนั้น จักรพรรดิ ราชวงศ์ สุย ได้สร้างเมืองหลวงอีกพารา ซีอาน ประเทศจีน จุดน่าสนใจ หนึ่งขึ้นทางล่างของ ฉางอาน ของพระราชวงศ์ฮั่น ชื่อ ต้าสิ้ง กับเปลี่ยน ฉางอาน เป็นสวนกลับดอกไม้ส่วนพระองค์ และเกี่ยวจากจักรพรรดิราชวงศ์สุยมา ออกจากตระกูลหยาง ผู้คนจึงเรียกเมืองนี้ว่า เมืองตระกูลหยางตราบเท่าราชวงศ์ถัง องค์จักรพรรดิได้แลกเปลี่ยนชื่อเมือง ต้าเสียชีวิต เป็น ฉางอาน ช่วงเดียวกันก็ดำรงการก่อต่อเรือเมืองอย่างต่อเกี่ยวเนื่อง จนเมือง ฉางอาน มีเขต ซีอาน Pantip เพราะรอบลุ 36,700 เมตร พื้นที่ 84 คุกกิโลเมตร เมือง ฉางอาน สิ่งของราชวงศ์ถัง เป็นเมืองที่มีขนาดมหึมาที่สุดบนพื้นภพในขณะนั้น มีความเกี่ยวข้องด้านการค้ากับประเทศต่าง ๆ มากกระทั่ง 300 ประเทศ ชาวแตกต่างประเทศผลรวมไม่น้อยมีถิ่นพักในเมืองนี้ จำนวนหนึ่งทำงาน อีกผลรวมหนึ่งเรียนคู่มือ อาจจะพูดคุยได้ว่า ฉางอาน เป็นภารานานาชาติเมืองเอ็ด แต่ที่น่าเสียดายคือในช่วงเชิงราชวงศ์ถังได้มีการสู้รบสงครามมิหยุดหย่อน สิ่งสร้างสร้าง 300 ปี ของฉางอานถูกทำลายล่มจม เหลือเท่าสถูปห่านป่าใหญ่พร้อมทั้งสถูปห่านป่าเปี๊ยก ซีอาน ทัวร์ อย่างเดียว