สถานการณ์สินเชื่อและประกันภัยในไทย และการปรับตัวสู่ยุค Telesales

ดร.สุทธิพลทวีชัยการเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่าจากแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2561มีทิศทางการเติบโตที่ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาโดยมีแรงหนุนจากการฟื้นตัวของการใช้จ่ายในประเทศและภาคการท่องเที่ยวที่เติบโตต่อเนื่องประกอบกับแรงหนุนจากภาครัฐที่ใช้นโยบายต่างๆเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจรวมทั้งการผลักดันการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นส่งผลทำให้อุตสาหกรรมประกันภัยได้รับอานิสงส์ตามไปด้วยดังนั้นสำนักงานคปภ.จึงได้วิเคราะห์แนวโน้มอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยโดยคาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมประกันภัยทั้งระบบเมื่อสิ้นปี 2561จะมีเบี้ยประกันภัยรวมจำนวน 824,475 ล้านบาทเติบโตร้อยละ 6.01 โดยแบ่งเป็นเบี้ยประกันชีวิตจำนวน 611,324 ล้านบาทเติบโตร้อยละ 7.63 และเบี้ยประกันวินาศภัยจำนวน 213,151 ล้านบาทเติบโตร้อยละ 1.63

ทั้งนี้จากการวิเคราะห์ทิศทางการเติบโตเบี้ยประกันชีวิตในปีที่ผ่านมาพบว่าเบี้ยประกันชีวิตที่มีอัตราการเติบโตโดดเด่นเช่นกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบำนาญกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนแบบยูนิตลิงค์และแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ดังนั้นจึงคาดการณ์ว่าปี 2561กรมธรรม์ประกันชีวิตสินเชื่อและประกันภัยเหล่านี้ยังมีอัตราเติบโตอย่างต่อเนื่องส่วนหนึ่งอาจมากจากการการปรับตัวสู่ยุค Telesalesสินเชื่อและประกันภัย ซึ่งมีต้นทุนในการดำเนินการขาย สินเชื่อและประกันภัยต่ำ แต่อย่างไรก็ตามพนักงานTelesalesสินเชื่อและประกันภัย เป็น key man ของยอดขายส่วนมาก

Telesales สินเชื่อและประกันภัยจึงเป็นเทคนิคของความสำเร็จในธุรกิจสินเชื่อและประกันภัยซึ่ง Telesales สินเชื่อและประกันภัย จะต้องมีคุณสมบัติและความสามารถดังนี้

Telesales สินเชื่อและประกันภัยควรจะมีความมั่นใจเมื่อต้องทำการโทรออกไปหาลูกค้าไม่ว่าจะเป็นลูกค้าคนใดก็ตามที่จะซื้อสินค้าหรือบริการจากคุณหรือมีปฏิกิริยาตอบกลับในแบบที่ต้องการพวกเขาต่างก็อยากจะเห็นว่าTelesales สินเชื่อและประกันภัยจะเป็นคนที่รู้ดีว่าลูกค้านั้นกำลังต้องการอะไรพนักงานจำนวนมากทีเดียวที่โทรออกหาลูกค้าด้วยน้ำเสียงที่หวาดกลัวหรือไม่แน่ใจผลที่ตามมาคือเกิดความรู้สึกที่แย่ต่อทั้งพนักงานขายบริษัทและสินค้าหรือบริการนั้นเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นTelesales สินเชื่อและประกันภัยจำเป็นต้องแน่ใจว่ามีความเข้าใจในพื้นฐานของสินค้าหรือบริการที่คุณจะขายออกไปอย่างดีควบคุมอารมณ์เมื่อเริ่มโทรออกหาลูกค้าและแน่ใจว่าคุณจะสื่อสารตามแผนที่เตรียมไว้ด้วยน้ำเสียงที่ชัดเจน

Telesales สินเชื่อและประกันภัยควรสนทนากับลูกค้าอย่างเป็นธรรมชาติการที่พนักงานทำเสียงที่ไม่จริงจังและอ่านสคริปต์การขายโดยไม่มีความเข้าใจในสินค้าหรือไม่ได้ใช้เวลาเรียนรู้สคริปต์ที่อ่านจะทำให้น้ำเสียงในการสนทนาไม่เป็นธรรมชาติทั้งนี้หากTelesales สินเชื่อและประกันภัยจะขายสินค้าหรือบริการตัวใหม่หรือในสถานที่ใหม่ๆพวกเขาจะต้องใช้เวลาเรียนรู้ในสิ่งที่จะต้องพูดและเตรียมคำตอบกับคำถามต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าคุณศึกษามันให้ดีคุณจะพบว่าเสียงคุณจะเริ่มเป็นธรรมชาตินับตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณพูดและสามารถเปลี่ยนแปลงน้ำเสียงของคุณเองตามสคริปต์อย่าลืมว่าลูกค้าต่างก็ต้องการคุยกับพนักงานขายที่มีน้ำเสียงเป็นธรรมชาติและมีความสามารถในการสนทนามากกว่าพนักงานที่มีเสียงแบบหุ่นยนต์

Telesales สินเชื่อและประกันภัยควรฟังสิ่งที่ลูกค้าต้องการจะสอบถามอย่างตั้งใจมีนักขายจำนวนมากที่มักจะพยายามพูดสิ่งที่เตรียมไว้มากกว่าฟังสิ่งที่ลูกค้าต้องการนอกจากนี้การพูดทวนซ้ำหรือแปลความในสิ่งที่ลูกค้าได้สนทนากับTelesales สินเชื่อและประกันภัยรวมทั้งถามคำถามบ้างเกี่ยวกับข้อมูลที่ลูกค้าได้บอกไว้จะทำให้ลูกค้ารู้ว่าTelesales สินเชื่อและประกันภัยนั้นตั้งใจฟังเขาอยู่ทั้งนี้พนักงานขายควรจะเรียนรู้ที่จะไม่ซักไซ้หรือพูดจาซ้ำซากกับลูกค้ามากจนเกินไปก็จะทำให้เกิดการสนทนากับสายปลายทางได้อย่างต่อเนื่อง

Telesales สินเชื่อและประกันภัยต้องอย่าด่วนสรุปความต้องการของลูกค้าการที่พนักงานขายที่โทรออกไปหาลูกค้าไม่ควรมีความคิดว่าตัวเองนั้นรู้แล้วว่าลูกค้าจะพูดเรื่องเกี่ยวกับอะไรและต้องการอะไรซึ่งพวกเขามักจะด่วนสรุปความต้องการของลูกค้าและไม่สนใจฟังลูกค้าจนจบการกระทำเช่นนี้จะทำให้ลูกค้าขุ่นเคืองและบางครั้งมีผลให้พวกเขาต้องวางสายลูกค้ารายนั้นโดยไม่ได้ปิดการขายใดๆ

Telesales สินเชื่อและประกันภัยจะต้องทำให้การสนทนาน่าสนใจสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ส่งผลต่อพนักงานที่ต้องทำการโทรขายเชิงรุกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอาชีพพวกเขาและยังส่งผลต่อชีวิตประจำวันของบางคนด้วยถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องทำการโทรขายเชิงรุกด้วยการพูดแบบเดิมๆในแต่ละสายการสนทนาเช่นนั้นจะทำให้ผู้ขายและลูกค้ารู้สึกน่าเบื่อยกตัวอย่างเช่นTelesales สินเชื่อและประกันภัยได้สนทนาตามสคริปต์ไปกว่า70ครั้งแล้วในวันนี้แต่ยังคงสนทนาแบบเดียวกันกับลูกค้ารายต่อๆไปปัญหาก็คือมันคือครั้งแรกที่ลูกค้าแต่ละคนได้ยินบทสนทนานั้นพวกเขาควรจะได้รับความพยายามที่ยิ่งยวดของคุณแทนน้ำเสียงที่น่าเบื่อหรือเหนื่อยกับการพูดซ้ำไปซ้ำมาทั้งวันสิ่งที่นักขายต้องทำก็คิดทำให้บทสนทนาทุกครั้งน่าสนใจและพูดด้วยน้ำเสียงกระตือรือร้นอยู่เสมอ