สถานการณ์สินเชื่อและประกันภัยในไทย และการปรับตัวสู่ยุค Telesales

ดร.สุทธิพลทวีชัยการเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่าจากแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2561มีทิศทางการเติบโตที่ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาโดยมีแรงหนุนจากการฟื้นตัวของการใช้จ่ายในประเทศและภาคการท่องเที่ยวที่เติบโตต่อเนื่องประกอบกับแรงหนุนจากภาครัฐที่ใช้นโยบายต่างๆเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจรวมทั้งการผลักดันการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นส่งผลทำให้อุตสาหกรรมประกันภัยได้รับอานิสงส์ตามไปด้วยดังนั้นสำนักงานคปภ.จึงได้วิเคราะห์แนวโน้มอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยโดยคาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมประกันภัยทั้งระบบเมื่อสิ้นปี 2561จะมีเบี้ยประกันภัยรวมจำนวน 824,475 ล้านบาทเติบโตร้อยละ 6.01 โดยแบ่งเป็นเบี้ยประกันชีวิตจำนวน 611,324 ล้านบาทเติบโตร้อยละ 7.63 และเบี้ยประกันวินาศภัยจำนวน 213,151 ล้านบาทเติบโตร้อยละ 1.63

ทั้งนี้จากการวิเคราะห์ทิศทางการเติบโตเบี้ยประกันชีวิตในปีที่ผ่านมาพบว่าเบี้ยประกันชีวิตที่มีอัตราการเติบโตโดดเด่นเช่นกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบำนาญกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนแบบยูนิตลิงค์และแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ดังนั้นจึงคาดการณ์ว่าปี 2561กรมธรรม์ประกันชีวิตสินเชื่อและประกันภัยเหล่านี้ยังมีอัตราเติบโตอย่างต่อเนื่องส่วนหนึ่งอาจมากจากการการปรับตัวสู่ยุค Telesalesสินเชื่อและประกันภัย ซึ่งมีต้นทุนในการดำเนินการขาย สินเชื่อและประกันภัยต่ำ แต่อย่างไรก็ตามพนักงานTelesalesสินเชื่อและประกันภัย เป็น key man ของยอดขายส่วนมาก

Telesales สินเชื่อและประกันภัยจึงเป็นเทคนิคของความสำเร็จในธุรกิจสินเชื่อและประกันภัยซึ่ง Telesales สินเชื่อและประกันภัย จะต้องมีคุณสมบัติและความสามารถดังนี้

Telesales สินเชื่อและประกันภัยควรจะมีความมั่นใจเมื่อต้องทำการโทรออกไปหาลูกค้าไม่ว่าจะเป็นลูกค้าคนใดก็ตามที่จะซื้อสินค้าหรือบริการจากคุณหรือมีปฏิกิริยาตอบกลับในแบบที่ต้องการพวกเขาต่างก็อยากจะเห็นว่าTelesales สินเชื่อและประกันภัยจะเป็นคนที่รู้ดีว่าลูกค้านั้นกำลังต้องการอะไรพนักงานจำนวนมากทีเดียวที่โทรออกหาลูกค้าด้วยน้ำเสียงที่หวาดกลัวหรือไม่แน่ใจผลที่ตามมาคือเกิดความรู้สึกที่แย่ต่อทั้งพนักงานขายบริษัทและสินค้าหรือบริการนั้นเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นTelesales สินเชื่อและประกันภัยจำเป็นต้องแน่ใจว่ามีความเข้าใจในพื้นฐานของสินค้าหรือบริการที่คุณจะขายออกไปอย่างดีควบคุมอารมณ์เมื่อเริ่มโทรออกหาลูกค้าและแน่ใจว่าคุณจะสื่อสารตามแผนที่เตรียมไว้ด้วยน้ำเสียงที่ชัดเจน

Telesales สินเชื่อและประกันภัยควรสนทนากับลูกค้าอย่างเป็นธรรมชาติการที่พนักงานทำเสียงที่ไม่จริงจังและอ่านสคริปต์การขายโดยไม่มีความเข้าใจในสินค้าหรือไม่ได้ใช้เวลาเรียนรู้สคริปต์ที่อ่านจะทำให้น้ำเสียงในการสนทนาไม่เป็นธรรมชาติทั้งนี้หากTelesales สินเชื่อและประกันภัยจะขายสินค้าหรือบริการตัวใหม่หรือในสถานที่ใหม่ๆพวกเขาจะต้องใช้เวลาเรียนรู้ในสิ่งที่จะต้องพูดและเตรียมคำตอบกับคำถามต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าคุณศึกษามันให้ดีคุณจะพบว่าเสียงคุณจะเริ่มเป็นธรรมชาตินับตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณพูดและสามารถเปลี่ยนแปลงน้ำเสียงของคุณเองตามสคริปต์อย่าลืมว่าลูกค้าต่างก็ต้องการคุยกับพนักงานขายที่มีน้ำเสียงเป็นธรรมชาติและมีความสามารถในการสนทนามากกว่าพนักงานที่มีเสียงแบบหุ่นยนต์

Telesales สินเชื่อและประกันภัยควรฟังสิ่งที่ลูกค้าต้องการจะสอบถามอย่างตั้งใจมีนักขายจำนวนมากที่มักจะพยายามพูดสิ่งที่เตรียมไว้มากกว่าฟังสิ่งที่ลูกค้าต้องการนอกจากนี้การพูดทวนซ้ำหรือแปลความในสิ่งที่ลูกค้าได้สนทนากับTelesales สินเชื่อและประกันภัยรวมทั้งถามคำถามบ้างเกี่ยวกับข้อมูลที่ลูกค้าได้บอกไว้จะทำให้ลูกค้ารู้ว่าTelesales สินเชื่อและประกันภัยนั้นตั้งใจฟังเขาอยู่ทั้งนี้พนักงานขายควรจะเรียนรู้ที่จะไม่ซักไซ้หรือพูดจาซ้ำซากกับลูกค้ามากจนเกินไปก็จะทำให้เกิดการสนทนากับสายปลายทางได้อย่างต่อเนื่อง

Telesales สินเชื่อและประกันภัยต้องอย่าด่วนสรุปความต้องการของลูกค้าการที่พนักงานขายที่โทรออกไปหาลูกค้าไม่ควรมีความคิดว่าตัวเองนั้นรู้แล้วว่าลูกค้าจะพูดเรื่องเกี่ยวกับอะไรและต้องการอะไรซึ่งพวกเขามักจะด่วนสรุปความต้องการของลูกค้าและไม่สนใจฟังลูกค้าจนจบการกระทำเช่นนี้จะทำให้ลูกค้าขุ่นเคืองและบางครั้งมีผลให้พวกเขาต้องวางสายลูกค้ารายนั้นโดยไม่ได้ปิดการขายใดๆ

Telesales สินเชื่อและประกันภัยจะต้องทำให้การสนทนาน่าสนใจสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ส่งผลต่อพนักงานที่ต้องทำการโทรขายเชิงรุกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอาชีพพวกเขาและยังส่งผลต่อชีวิตประจำวันของบางคนด้วยถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องทำการโทรขายเชิงรุกด้วยการพูดแบบเดิมๆในแต่ละสายการสนทนาเช่นนั้นจะทำให้ผู้ขายและลูกค้ารู้สึกน่าเบื่อยกตัวอย่างเช่นTelesales สินเชื่อและประกันภัยได้สนทนาตามสคริปต์ไปกว่า70ครั้งแล้วในวันนี้แต่ยังคงสนทนาแบบเดียวกันกับลูกค้ารายต่อๆไปปัญหาก็คือมันคือครั้งแรกที่ลูกค้าแต่ละคนได้ยินบทสนทนานั้นพวกเขาควรจะได้รับความพยายามที่ยิ่งยวดของคุณแทนน้ำเสียงที่น่าเบื่อหรือเหนื่อยกับการพูดซ้ำไปซ้ำมาทั้งวันสิ่งที่นักขายต้องทำก็คิดทำให้บทสนทนาทุกครั้งน่าสนใจและพูดด้วยน้ำเสียงกระตือรือร้นอยู่เสมอ

สมุดบันทึกออนไลน์ งานคุณภาพ ราคาสุดคุ้ม เลือกผลิตได้ตามต้องการ

รับออกแบบผลิต สมุดบันทึกออนไลน์ เพื่อใช้ในการเขียนบันทึกประจำวัน งานคุณภาพ ราคาสุดคุ้ม เลือกผลิตได้ตามต้องการ สมุดบันทึกอาจเป็นการเขียนบันทึกกิจกรรมต่างๆ ที่คุณทำในแต่ละวัน การรวบรวมความคิดอันลึกซึ้งเกินบรรยาย หรืออาจเป็นเพียงแค่การควบคุมให้คุณทำงานได้สม่ำเสมอเมื่อคุณต้องทำงานอะไรสักอย่างให้สำเร็จ ในขณะเขียนบันทึกประจำวันของตัวเองนั้น ลองเขียน สมุดบันทึกออนไลน์ เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ของแต่ละวัน ความลับที่คุณต้องการระบายหรือจะเขียนร้อยเรียงความคิดที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญก็ได้ แต่หากคุณต้องเขียนบันทึกประจำวันเพื่อส่งครู คุณต้องอ่านโจทย์ที่ได้มาอย่างละเอียด คิดให้ดีว่าคุณได้เรียนรู้อะไรไปบ้างและเขียนถ่ายทอดสิ่งที่ได้วิเคราะห์ออกมา พวกกฎเกณฑ์เฉพาะเจาะจงในการเขียน เช่น เขียนทำไม เมื่อไหร่ ที่ไหน อย่างไรนั้นอาจจะขึ้นอยู่กับคุณเป็นตัวกำหนดเป็นกรณีไป แต่แค่เริ่มทำการเขียน สมุดบันทึกออนไลน์ ตามนี้ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้ว ประโยชน์ของการเขียนบันทึกต่อความจำ การเขียนบันทึกประจำวัน เขียนบันทึกเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น หรือเขียนสรุป เป็นการทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นและบันทึกตามความเข้าใจ และการจดจำของเรา ช่วยฝึกความจำได้เป็นอย่างดี และช่วยให้ได้ฝึกสมองให้จดจำในทุกๆ วัน ทำให้ไม่หลงลืมง่าย และมีความคิดเป็นระบบ เพราะคุณต้องเรียบเรียงเหตุการณ์ให้ถูกต้อง

สมุดบันทึกออนไลน์ การเขียนบันทึกจากประสบการณ์หรือบันทึกส่วนตัว เป็นการบันทึกเรื่องราวในชีวิตประจำวัน บันทึกเหตุการณ์สำคัญที่ได้ประสบมา เพื่อเป็นประโยชน์ในการช่วยความจำและใช้เป็นหลักฐานสำคัญของชีวิต และเป็นการฝึกฝนการเขียนของผู้บันทึกที่สามารถเขียนระบายความรู้สึกต่าง ๆ ให้การเขียนบันทึกส่วนตัวผ่อนคลายลดความตรึงเครียดและมีความสุนทรีย์ด้ายอารมณ์ได้อย่างดียิ่งการเขียนบันทึกส่วนตัว สมุดบันทึกออนไลน์ การบันทึกจากการฟัง จะมีความคล้ายคลึงกับบันทึกจาการเขียนเพราะต้องการข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการเขียน โดยเตรียมอุปกรณ์สำหรับการยันทึกอาจเป็นวีดีทัศน์หรือเครื่องบันทึกเสียง ปกติแล้วนิยมใช้เครื่องบันทึกเสียงมากกว่า การบันทึกจาการฟังเริ่มขึ้นเมื่อผู้ที่จะเริ่มจากงานเขียนเข้าไปฟังการพูดในโอกาสใดโอกาสหนึ่ง สมุดบันทึกออนไลน์ หากไม่มีอุปกรณ์ประเภทนี้ก็อาจใช้การจดบันทึกสาระที่ได้จากการฟังก็ได้ การฟังจาการบรรยาย การฟังจากการรับโทรศัพท์ การฟังวิทยุ การสัมภาษณ์ การประชุม การอภิปราย ซึ่งจะต้องเตรียมอุปการที่จะบันทึกการฟังเป็นอย่างดี ประโยชน์ของการเขียนบันทึก เพื่อช่วยเพิ่มการจดจำเก็บรักษาข้อมูลให้มีความคงทนชัดเจนและสะดวกในการนำกลับมาได้สามารถอ้างอิงหรือนำไปใช้ประโยชน์ได้ในเหตุการณ์อื่นๆ ลดโอกาสความคลาดเคลื่อนของข้อมูลจากการถ่ายทอดข้อมูลหลายๆ ครั้ง เพื่อเก็บรักษาความรู้หรือถ่ายทอดความรู้อย่างยั่งยืนและเป็นระบบ  สามารถต่อยอดความรู้ได้ในช่วงเวลายาวนาน  เช่น การเขียนศิลาจารึก เป็นต้น

สมุดบันทึกออนไลน์ ผู้เขียนรายงานควรรู้จักแหล่งวิชาการที่จะให้ข้อมูลที่เหมาะสมในการเขียนรายงาน เช่น ถ้าจะต้องรายงาน เรื่อง “การทำเหมืองแร่ในประเทศไทย” แหล่งข้อมูลที่เราควรให้ น่าจะเป็นห้องสมุดกรมทรัพยากรธรณี เป็นต้น ข้อมูลที่ได้ อาจจะมาจากวิธีการต่าง ๆ นอกเหนือจากการค้นคว้าจากเอกสาร สิ่งพิมพ์ เช่น อาจจะมาจากการสัมภาษณ์ จากแบบสอบถาม จากการทดลอง จากการสังเกต หรือจากการศึกษาเฉพาะกรณี สมุดบันทึกออนไลน์ เพื่อรวบรวมความรู้ให้เป็นหมวดหมู่สำหรับนำไปค้นคว้า  ถ่ายทอดหรือนำไปพัฒนาต่อไป  เช่น สถิติน้ำฝน สถิติการกีฬา สถิติราคาสินค้าเกษตร เป็นต้น บันทึกที่เป็นทางการอาจเป็นบันทึกของหน่วยงานต่างๆ หรือบันทึกของราชการ เช่น หนังสือติดต่อราชการ รายงานการประชุม  บันทึกการตรวจการอยู่เวรยาม ควรจัดทำอย่างเป็นระเบียบเพื่อสะดวกในการค้นคว้า จึงควรใช้กระดาษขนาดเดียวกันอาจใช้กระดาษสมุดธรรมดาตัดครึ่ง หรือซื้อจากที่เขาตัดไว้แล้ว ซึ่งมีหลายขนาด สมุดบันทึกออนไลน์ บันทึกช่วยความจำเป็นบันทึกที่ช่วยความจำในกิจธุระประจำวัน เช่น การบันทึกชื่อบุคคล ที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ หรือบันทึกเกี่ยวกับการนัดหมาย การประกอบกิจธุระต่างๆ  หากมีการบันทึกหลายวัน ให้ระบุวันที่บันทึก บันทึกส่วนตัว คือการจดบันทึกเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ถ้าผู้เขียนบันทึกทุกวันก็เรียกบันทึกประจำวัน บันทึกส่วนตัวแบ่งเป็นประเภทย่อยๆ ใช้เป็นข้อมูลเพื่อการติดต่อชี้แจงหรือกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานหรือการติดต่อระหว่างบุคคลโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ต้องติดต่อกันโดยตรงแต่ใช้บันทึกเป็นเครื่องมือแทน

สมุดบันทึกออนไลน์ คุณอาจจะใช้สมุดโน้ต สมุดฉีก สมุดเปล่า โปรแกรมช่วยพิมพ์ หรือแอปพลิเคชั่นช่วยบันทึกเช่น เรดโน้ตบุ๊ค หรือจะซื้อสมุดบันทึกล็อกกุญแจที่ร้านเครื่องเขียนหรือเขียนลงบนอะไรที่คุณพอใจก็ได้ แค่ขอให้สิ่งนั้นมีหน้าว่างๆ ให้คุณเขียนก็พอ และหน้าเหล่านั้นต้องอยู่รวมกันจะได้ไม่กระจัดกระจายหายไปไง เพื่อบันทึกข้อมูลที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งต้องการเก็บรักษาด้วยเหตุผลส่วนตัวหรือเหตุผลเรื่องหน้าที่การงาน เช่น เพื่อความภาคภูมิใจ เพื่อกันลืมเพื่อความถูกต้อง และประสิทธิภาพในการใช้ข้อมูล สมุดบันทึกออนไลน์ เดิมบันทึกมักจะมีลักษณะข้อมูลที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในวัสดุต่างๆเช่น กระดาษ ไม้ไผ่ หลักหิน แผ่นดินเหนียว ผืนผ้า เป็นต้นแต่ในปัจจุบันสามารถเก็บรักษาข้อมูลได้หลายรูปแบบ เช่นเป็น เสียง รูปภาพ สัญลักษณ์เป็นต้น นอกจากนั้นยังใช้วัสดุได้หลากหลายประเภทเพื่อเก็บข้อมูล เช่นการบันทึกเสียงผ่านแผ่น CD การบันทึกภาพทั้งในรูปถ่ายภาพและสัญญาณต่างๆ เป็นต้น แต่ในที่นี้จะเน้นเรื่องการบันทึกข้อมูลที่เป็นภาษาเขียน เป็นหลัก สมุดบันทึกออนไลน์ บันทึก คือข้อความหรือข้อมูลที่เป็นประสบการณ์ความรู้หรือสาระสำคัญของเรื่องราวที่ต้องการเก็บรักษาไว้เพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งเช่น เพื่อเตือนความจำ เพื่อเป็นหลักฐานในการทำงานต่างๆ หรือเพื่อประโยชน์ในด้านอื่นๆเช่น เพื่อการถ่ายทอดต่อ หรือเพื่อนำไปแสวงหาผลตอบแทน เป็นต้น การทำงานต่างคนต่างความคิด ต่างจิตใจ ไม่มีอะไรเหมือนกัน จะเหมือนก็ตรงที่เราต่างคนก็ต้องทำงาน การทำงานที่ดีเราต้องมีหลักการในการบริหารบุคลากร กว่าแต่ละคนจะเติบโตเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จได้นั้น ต่างก็ผ่านเหตุการณ์อันเป็นปัญหามากบ้างน้อยบ้างแทบทั้งสิ้น ถึงอย่างไรเขาเหล่านั้นที่สามารถฝ่ามรสุมมาได้เพราะการยึดหลัก “ ความสำเร็จ ” เป็นแนวทางในการทำงาน เพื่อไต่เต้าสู่ความเป็นสุดยอดคน จนใครๆ ต่างก็กล่าวยอมรับว่านี่แหละคือคนที่ประสบความสำเร็จ

เจ้าหน้าที่เทคนิคเครื่อง POS คืออะไรและมีความสำคัญอย่างไร

ก่อนที่จะทำความรู้กับตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่เทคนิคเครื่อง POS เราควรมาทำความรู้จัก เครื่อง POS ก่อนว่าคืออะไร เนื่องจากเครื่องนี้หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จัก หรืออาจจะเคยเห็นมาบ้างแล้วแต่ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไร เป็นต้น
Point Of Sale หรือเรียกกันสั้นๆ ว่า POS นั้น คือการเก็บข้อมูลการขาย และข้อมูลการบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เมื่อมีการขายสินค้า การบริการ โดยทั่วไปแล้ว POS นั้นจะมีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี หรืออุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ การอ่านบาร์โค๊ต การอ่านแถบแม่เหล็ก หรือหลายๆ เทคโนโลยีผสมกัน เป็นต้น

ระบบ POS
POS คือ ระบบขายหน้าร้าน ชื่อเต็มของ POS คือ Point of sale ซึ่งหมายถึง จุดขายหรือจุดชำระเงิน ตรงแคชเชียร์ ซึ่งนำหลักการของเครื่องคิดเงิน (Cash Register) มาเขียนโปรแกรมพัฒนาบนคอมพิวเตอร์ แล้วเพิ่มเติมความสามารถต่างๆที่เครื่องเก็บเงินทำไม่ได้ เช่น สามารถตัดสต็อกได้ ดูความเคลื่อนไหวต่างๆของสินค้า หรือ ระบบสมาชิก ตลอดจนดูข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ท ซึ่งความสามารถเหล่านี้ เครื่องเก็บเงินไม่สามารถทำได้ ถึงแม้ว่าเครื่องเก็บเงินในปัจจุบัน ได้พัฒนารูปทรงให้เหมือนคอมพิวเตอร์ บางยี่ห้อทำเป็นหน้าจอระบบสัมผัสได้ แต่ข้างในยังเป็นเครื่องเก็บเงินอยู่ คือไม่มี Harddisk ถึงจะเปลี่ยนรูปทรงอย่างไร ก็ไม่ใชเครื่องคอมพิวเตอร์
POS เป็นโปรแกรมขายหน้าร้านโดยเฉพาะ ไม่ใช่ เป็นโปรแกรมบัญชี(Accounting Software) การทำงานจะแตกต่างกัน
ระบบ POS ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
1.ส่วนของโปรแกรม (Software) มีหน้าที่เก็บข้อมูลการขาย และ ข้อมูลสต็อกเป็นหลัก โดยจะเก็บข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับการขายทั้งหมด เช่น ข้อมูลของสมาชิก ยอดซื้อสะสม ของลูกค้าที่มาใช้บริการในแต่ละวัน ดังนั้นโปรแกรม POS ที่ดี ควรใช้โปรแกรมฐานข้อมูลขนาดใหญ่โดยเฉพาะ เช่น MySQL Server , SQL Server เป็นต้น
• โปรแกรมเก็บเงินหน้าร้านโดยเฉพาะ ( POS หรือ Point of sale )
โปรแกรมประเภทนี้จะถูกออกแบบและพัฒนาโปรแกรม มาเพื่องานขายหน้าร้านโดยเฉพาะ การทำงานจะง่ายและไม่ซับซ้อน มีความหยืดหยุ่นสูงกว่า เน้นการทำงานที่รวดเร็วในการขาย
วิธีสังเกตุของโปรแกรมประเภทนี้ หน้าตาโปรแกรมจะสบายตา ไม่เป็นตารางๆ ออกแบบหน้าตาโปรแกรมให้ใช้งานง่าย จะไม่มีคำว่า ลูกหนี้ เจ้าหนี้ หรือคำอื่นๆที่เป็นภาษาบัญชี จะมีไม่กี่บริษัทที่ทำโปรแกรม POS โดยเฉพาะ
POS เหมาะสำหรับร้านค้าทั่วไป ที่เป็นเจ้าของคนเดียว หรือ เป็นนิติบุคคล ที่จ้างสำนักงานบัญชีภายนอก ทำบัญชี ส่งให้สรรพากรอีกที
2.ส่วนของอุปกรณ์ (Hardware) ซึ่งประกอบด้วย
 คอมพิวเตอร์ ( POS Terminal ) เป็นตัวประมวลผล ทุกอย่างเกียวกับโปรแกรม POS
 จอภาพ ( Monitor ) ที่แสดงการทำงานของโปรแกรม อาจจะเป็นจอ LCD ปกติ หรือ Touch Screen ก็ได้
 เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ (Slip Printer) มีหน้าที่พิมพ์ใบเสร็จรับเงินให้กับลูกค้า มีทั้งแบบความร้อน และ แบบหัวเข็ม
 เครื่องอ่านบาร์โค้ด ( Barcode Scanner ) แบบ Laser มีหน้าที่อ่านรหัสแท่ง หรือ รหัสบาร์โค้ดของสินค้า
 ลิ้นชักเก็บเงิน ( Cash Drawer ) สำหรับไว้เก็บเงินทอนให้กับลูกค้า จะทำงานเชื่อมกันกับ Slip Printer
 จอแสดงราคา ( Customer Display ) จะแสดงราคา และ เงินทอนให้กับลูกค้า
 อุปกรณ์ Hardware ไม่จำเป็นต้องใช้ทั้งหมดแล้วแต่ธุรกิจ และ ความต้องการการ เช่น ร้านอาหาร ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ด เป็นต้น

เครื่อง POS แม้ว่าจะมีข้อดีมากมายแต่ก็ต้องมีข้อเสียเช่นกัน ดังนี้
• ต้องจ่ายเงินซื้อระบบ ซึ่งมีทั้งแบบซื้อขาดและจ่ายเป็นรายเดือน (ระบบที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายจะมีข้อจำกัดในการใช้งาน)
• มีโอกาสที่ระบบจะล่ม และทำให้การดำเนินการของร้านหยุดชะงักได้
• พนักงานจะคุ้นเคยกับการทำงานแบบ POS หากระบบล่ม อาจแก้ไขปัญหาไม่ได้
ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีเจ้าหน้าที่เทคนิค เครื่อง POSไว้ควบคุมเครื่องมือดังกล่าวและแก้ไขปัญหาได้ทันที มิเช่นนั้นแล้ว หากระบบการทำงานมีปัญหาอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบการจัดการของร้านอย่างมาก

เจ้าหน้าที่เทคนิค ทำหน้าที่ การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ การติดตั้งโปรแกรม หรือติดตั้งฮาร์ดแวร์ต่างๆ และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดจากการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในองค์กรการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบในหน่วยงานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กลุ่มคนประเภทนี้จะต้องมีทักษะและประสบการณ์ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็น อย่างดี เพราะการปฏิบัติงานกับผู้ใช้อาจเกิดปัญหาในการใช้งานได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะกับผู้ใช้งานมือใหม่และไม่มีความชำนาญเพียงพอ ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านฮาร์ดแวร์ รายละเอียดของงานสวัสดิการ

ดังนั้น เจ้าหน้าที่เทคนิค เครื่อง POS จึงทำหน้าที่ ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ การติดตั้งโปรแกรม หรือติดตั้งฮาร์ดแวร์และควบคุมเครื่อง POS

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิคเครื่อง POS หากจะทำงานในตำแหน่งนี้ ผู้ที่สนใจต้องจบคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ 3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้  ซึ่งการเรียนการสอนปัจจุบันอาจยังไม่มีสาขาวิชาที่เปิดสอนสำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิคเครื่อง POS โดยเฉพาะ แต่ต้องเรียนสาขาที่เกี่ยวข้องกับช่างเทคนิคแล้วนำความรู้มาประยุกต์ใช้

เรื่องผลตอบแทนของเจ้าหน้าที่เทคนิคเครื่อง POS เงินเดือนของเจ้าหน้าที่เทคนิคจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์  แต่โดยทั่วไปแล้วเงินเดือนเริ่มต้นจะอยู่ที่ประมาณ 10,000 บาท และก็จะปรับขึ้นเรื่อยๆ ถ้าหากมีการย้ายงาน  ส่วนจะเรียกเงินเดือนจากบริษัทใหม่เท่าไหร่นั้นขึ้นอยู่กับประสบการณ์ด้วยว่าทำมาเป็นเวลานานเท่าไหร่ แต่ทั้งนี้ หากคุณทำงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิคเครื่อง POS ด้วยวุฒิ ปวช. หรือ ปวส. อาจจะเรียกเงินเดือนได้ไม่สูงมากนัก  อาจจะต้องต่อยอดด้วยการศึกษาปริญญาตรีด้านวิศวกรรมเพิ่ม เมื่อได้วุฒิปริญญาตรีรวมกับประสบการณ์การเป็นช่างแล้วจะทำให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นเนื่องจาก การจะเป็นช่างเทคนิคหรือเจ้าหน้าที่เทคนิคประสบการณ์เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด  ช่างที่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะได้ทุกอย่างจะยิ่งมีค่าตัวที่สูงมากขึ้นอีกทั้งผู้ที่สนใจตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิคเครื่อง POS หากเรียนจบในระดับการศึกษาปริญญาตรีอาจจะได้ดูงานที่กว้างขึ้นไม่ใช่แค่ดูแลเครื่อง POS เท่านั้น แต่อาจจะเป็นระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องของธุรกิจนั้นๆอีกด้วย