หางานออกแบบ เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ เข้าร่วมงานกับองค์กรธุรกิจชั้นนำ

สำหรับผู้ที่มีความตั้งใจในการ หางานออกแบบ การที่จะเป็นนักออกแบบที่ดีและประสบความสำเร็จนั้นไม่ใชเรื่องยาก ต้องรวบรวมความคิด ข้อมูลที่เป็นสัดส่วนจากลูกค้าหรือผู้ว่าจ้าง แต่มันจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนั้นโดยส่วนมากแล้วนั้นอยู่ที่ตัวของคุณเอง ศึกษารูปแบบงานที่มีอยู่ ถ้าสามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือดัดแปลง เริ่มจากที่ตัวคุณเอง และในตัวตัวคุณนั้นต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานของนักออกแบบที่ดีด้วย เพื่อลดระยะเวลาการทำงานและต้นทุนการผลิตในเวลาเดียวกัน ต้องทำการค้นคว้าวิจัยด้วย เพื่อช่วยในการเริ่มต้นและปฎิบัติให้ถูกต้องตามที่สังคมยอมรับได้ ทำการร่างแบบคร่าวๆ โดยคุมให้อยู่ในแนวความคิดดังกล่าวให้ได้ตามความต้องการ

คุณสมบัติของผู้ หางานออกแบบ หรือนักออกแบบ นำภาพที่ร่าง แล้วให้ผู้ว่าจ้างพิจารณา เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการผลิต รวมทั้งการใช้ วัตถุดิบ และประเมินราคา ในการเป็นนักออกแบบที่ดี นำภาพร่างที่ผ่านการพิจารณาและแก้ไขแล้วมาสร้างแบบ จะต้องมีความสามารถ เขียนภาพและอธิบายวิธีการทำให้ละเอียด และชัดเจนที่สุดเท่าที่สามารถจะทำได้เพื่อให้ช่างทำตามแบบได้ และมีลักษณะนิสัยที่ช่วยให้การออกแบบมีคุณภาพ มีความคิดสร้างสรรค์มีความชอบและรักงานด้านออกแบบ และประสบความสำเร็จตามจุดมุ่งหมาย

คุณสมบัติของผู้ที่ หางานออกแบบ

1. หางานออกแบบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีมุมมองเรื่องของศิลป์ ความรักสวยงามอาจมีพื้นฐาน ทางด้านศิลป์บ้าง คุณสมบัติของนักออกแบบมีหลายประการ มีความกระตือรือร้น ช่างสังเกตว่ามีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง กล้าคิดกล้าทำ กล้าที่จะถ่ายทอด เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความสามารถในการถ่ายทอด ความคิด หรือแนวคิดให้ผู้อื่นฟังได้ นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยของนักออกแบบ สามารถเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้นในการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าได้ที่โรงเรียนหรือสถาบันการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าที่มีชื่อเสียงทั่วไป ความคิดสร้างสรรค์ถ้าอันตัวคุณนั้นขาดสมองและความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน เปิดรับผู้สนใจเข้าเรียนโดยไม่จำกัดวุฒิการศึกษาเพราะการออกแบบเสื้อผ้าขึ้นอยู่กับความริเริ่มสร้างสรรค์ประสบการณ์ และการฝึกหัด ไม่เคยสร้าง ไม่เคยคิด หรือเอาแต่ลอก copy ดัดแปลงของคนอื่นเค้าโดยไม่ใช้เวลาในการคิดสิ่งใหม่ๆ ซะบ้าง

2. หางานออกแบบ ตีโจทย์การออกแบบได้ สามารถออกแบบสิ่งทอสำหรับอุตสาหกรรมระดับต่างๆ ได้มีความรู้ในเรื่องการบริหารการตลาด และการใช้เทคโนโลยี ที่จำเป็นต่ออุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูป คุณก็ไม่สามารถเรียกหรืองว่าให้คนอื่นเรียกคุณว่านักออกแบบได้เลย เพระว่านักออกแบบต้องเป็นผู้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เสมอ ในวงการแฟชั่นในประเทศไทยยังไม่สามารถเป็นศูนย์กลางของการออกแบบแฟชั่นได้แต่กลับเป็น เป็นผู้ที่มีทักษะในการออกแบบ ปัจจัยที่ทำให้ผู้ที่ประกอบอาชีพนี้ประสบความสำเร็จและก้าวหน้าในอาชีพ ทักษะหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจากการทดลองปฎิบัติ การแสดงผลงานที่มีต้นทุนต่ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ ทำซ้ำๆ จนเกิดความชำนาญ และเข้าใจอย่างถ่องแท้ในแขนงนั้นๆ นักออกแบบแฟชั่นไม่ควรย่ำอยู่กับที่ ควรมีความคิดเชิงรุกมากกว่ารับเพียงคำสั่ง ซึ่งข้อนี้ก็จะหมายความว่า ถ้าคุณคิดไอเดียอะไรใหม่ๆ ออกมาได้แต่คุณไม่ลงมือทำ

3. หางานออกแบบ มีความคิดริเริ่ม ลูกค้าควรศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพและควรสร้างโอกาสให้ตนเอง หรือปฎิบัติ สร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานจริง คุณก็จะไม่ได้ทักษะหรือความเข้าใจในกระบวนการทำงานนั้นๆ เลย ศึกษาด้านการตลาด ความต้องการของลูกค้า ยกตัวอย่างเช่น คุณทะนงตัวว่าคุณใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นทุกอย่าง กลุ่มเป้าหมายลูกค้าใหม่ เสาะหาแหล่งตลาดวัตถุดิบ คุณเลยไม่ฝึกใช้งานมันบ่อยๆ ให้เกิดความชำนาญ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่ครบวงจร สร้างแนวโน้มแฟชั่น แต่อีกคนหนึ่งฝึกใช้ทุกวันจนมีความชำนาญอย่างสูง ศึกษารูปแบบของสินค้าจากต่างประเทศ และข้อกีดกันทางการค้า เมื่อถึงเวลาลงมือปฎิบัติจริง ในระยะเวลาที่กำหนด เป็นปัจจัยในความก้าวหน้าทันโลก และยืนอยู่ในอาชีพได้นาน คุณทำเสร็จเหมือนกันแต่ใช้เวลาในการปฎิบัติไป 2 ชั่วโมง อาจสร้างผลงานที่คนไทยภูมิใจ หันมาใส่เสื้อผ้าที่ผลิตโดยนักออกแบบเสื้อผ้าไทยกันทั่วประเทศ

4. หางานออกแบบ ตอบโจทย์ความต้องการ เรากำลังมองหาศิลปินผู้ที่มีไอเดียในการออกแบบและสร้างสรรค์กราฟฟิกที่สามารถชนะใจผู้ใช้นับล้านคนได้ สิ่งนี้เรียกว่า ทักษะ และมันจะเห็นผลจริงในการทำงาน เราขอท้าทายคุณให้มาพิสูจน์ตัวเองและเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในทีมนักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ต่อให้คุณออกแบบมาดีเลิศแค่ไหนแต่สิ่งนั้น คุณจะได้มีโอกาสแสดงพลังความคิดสร้างสรรค์และแสดงความสามารถในการออกแบบด้านกราฟฟิกดีไซน์ ไม่สามารถสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานจริงๆ ร่วมเสนอแนวคิดและแนวทางในการออกแบบ พร้อมทั้งรังสรรค์ผลงานการออกแบบของคุณให้เป็นที่ประจักษ์ต่อทุกสายตา ได้ก็ไม่มีประโยชน์เพราะใช้เวลามากเกินไป การทำงานร่วมกับทีม รับฟังและแสดงความคิดเห็นร่วมกันในทีม ในขณะที่นักออกแบบไม่ได้มีแค่คุณคนเดียว ทำงานอย่างมีความสุข เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ แสดงความคิดสร้างสรรค์ได้ตลอดเวลา

5. หางานออกแบบ มีไหวพริบ ค้นหาอะไรใหม่ๆ รอบตัว มุ่งมั่นและตั้งใจสร้างผลงาน ตลอดเวลามีคนคิดสิ่งใหม่ออกมาได้เสมอและก้าวหน้าคุณเสมอ ฉะนั้นหมั่นฝึกสนทักษะไว้ให้ชำนาญ เป็นผู้ที่รู้จักสังเกตและทำความเข้าใจกับสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว ความรับผิดชอบของคุณคือ การแสดงความคิดสร้างสรรค์และใช้ทักษะด้านศิลป์ของคุณช่วยรังสรรค์ ซึ่งมีทั้งสภาพทางธรรมชาติ และสิ่งต่าง ๆ ที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น มีความโดดเด่นและน่าใช้งาน นำเสนอแนวคิดการออกแบบของคุณร่วมกับทีม เพื่อให้เป็นแหล่งความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ รับฟังความคิดเห็นของทีมและนำไปสร้างให้เป็นผลงานที่สุดบรรเจิดตามสไตล์ของคุณ มีความเข้าใจด้านการออกแบบเว็บไซต์ และความต้องการของผู้ใช้งาน นี่คือคุณสมบัติเริ่มต้นของนักออกแบบ คือเป็นผู้ช่างสังเกตุ สามารถตอบโจทย์ทางด้านการตลาดของลูกค้าออกมาในงานออกแบบได้ การเป็นผู้ช่างสังเกตุนั้น จะได้มุมมองใหม่ๆ จากสิ่งที่เราสังเกตุเห็นเสมอ

สำหรับผู้ที่กำลัง หางานออกแบบ ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ และหลักการในการออกแบบ สามารถบริหารจัดการเวลาทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลาได้ นำรูปแบบการนำเสนอใหม่ๆ หรือเทรนด์ใหม่ๆ มาพัฒนางานออกแบบให้ดีขึ้นๆ ไป ไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะเล็กน้อยเพียงใดแต่มันก็ทำให้เกิดความคิดที่ยิ่งใหญ่มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบสูง ทำงานร่วมกับแผนกอื่นๆ และทำงานเป็นทีมได้ดี ถ้ารู้จักคิด รู้จักสังเกตุ รู้จักพิจารณา และพัฒนาตัวเอง ห้นำผลงานด้านการออกแบบกราฟฟิกและเว็บไซต์ มาประกอบการสัมภาษณ์ด้วย